Výměna rozvodu kanalizace

Rekonstrukce kanalizace - 9 vchodů

- provedení revize kanalizace kamerou

- zajištění výkopových prací

- demontáž původní kanalizace

- montáž nové kanalizace

- začištění podlahové krytiny