Vodovodní přípojky

Realizace 9 kpl vodovodních přípojek

- zpracování projektových dokumentací

- vyřízení povolení na TSK, Veolia, MČ Praha 10

- výkopové práce vč. zahrnutí a zatravnění

- výměna potrubí vodovodních přípojek

- výměna vodoměrných sestav v objektu