Zakázky plyn

volejte zdarma 800 555 100

Zakázky plyn

instalace plynu instalace plynu instalace plynu instalace plynu

Instalace rozvodu plynu

  • Zákazník:
  • Lokace:
  • Popis:

Rekonstrukce plynové stoupačky
- demontáž původní stoupačky plynu
- montáž nového potrubí plynu
- napojení plynu na původní rozvody
- provedení tlakové zkoušky a revize plynu
- nátěr potrubí a zaklopení sádrokartonem

Tags:
Share:


Nejžádanější služby
Havarijní služba - Instalatéři
Havarijní služba - Instalatéři
Havarijní služba - topenáři
Havarijní služba - topenáři
Rekonstrukce vody
Rekonstrukce vody
Rekonstrukce topení
Rekonstrukce topení
Novinky
Galerie
Instalace vody, topení a plynu
Instalace vody, topení a plynu