Novinky

volejte zdarma 800 555 100

Novinky

Program čistá energie

Program čistá energie

Projekt Čistá energie Praha, jehož smyslem a cílem je motivovat formou dotací vlastníky a nájemce nemovitostí k přeměně topných systémů na ekologická topná média, vyplatil od roku 1994 prostřednictvím 15 739 schválených dotací částku 477 milionů korun, díky které došlo ke změně systému vytápění v 41 625 bytových jednotkách na území hlavního města.

„Topné systémy na tuhá paliva patřily a stále patří k významným znečišťovatelům ovzduší na území hlavního města. Proto jsem rád, že díky dotacím za téměř půl miliardy korun se podařilo během uplynulých 20 let kladně vyřídit přes 15 tisíc žádostí, díky kterým ubylo významných znečišťovatelů ovzduší a došlo k poklesu znečišťujících látek,“ uvedl k programu radní Radek Lohynský (ODS), do jehož kompetencí ochrana životního prostředí patří. Významný podíl na zlepšení kvality životního prostředí má postupná modernizace topných systémů, větší využití technologií na bázi obnovitelných zdrojů energie – ve městě především solárních kolektorů a tepelných čerpadel. Dotaci je možno obdržet na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu lokálních topidel (plynových i elektrických) centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový. Program pamatuje i na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, například u tepelného čerpadla je možno dostat příspěvek až osmdesát tisíc korun. Dotace se vztahují rovněž na solární systémy na ohřev vody a přitápění i na výrobu elektřiny.

„V loňském roce bylo díky 457 vyřízeným žádostem vyplaceno formou dotace 17,8 milionů korun z 18 milionů, které byly v městském rozpočtu na tento ekologický program vyčleněny. Tyto prostředky posloužily k zavedení ekologického vytápění v 725 bytech. Pro letošní rok je na podporu programu Čistá energie Praha počítáno s částkou 14 milionů korun,“ doplňuje aktuální čísla radní Lohynský.

Pravidla pro poskytování dotací z programu Čistá energie Praha budou Radou hl. m. Prahy schválena v průběhu března, když v rozpočtu je počítáno s částkou 14 milionů korun.

Zdroj: www.praha.eu

Tags:
Share:
Nejžádanější služby
Havarijní služba - Instalatéři
Havarijní služba - Instalatéři
Havarijní služba - topenáři
Havarijní služba - topenáři
Rekonstrukce vody
Rekonstrukce vody
Rekonstrukce topení
Rekonstrukce topení
Novinky
Galerie
Instalace vody, topení a plynu
Instalace vody, topení a plynu