Zakázky vodoinstalace

volejte zdarma 800 555 100

Zakázky vodoinstalace

vodoměrná sestava vodoměrná sestava vodoměrná sestava

Výměna vodoměrné sestavy

  • Zákazník:
  • Lokace:
  • Popis:

Vodoměrná sestava
- zajištění nutných úprav sestavy
- komunikace s PVK
- zajištění přírubových armatur
- zdemontáž původní sestavy
- sestavení nové vodoměrné sestavy

Tags:
Share:


Nejžádanější služby
Havarijní služba - Instalatéři
Havarijní služba - Instalatéři
Havarijní služba - topenáři
Havarijní služba - topenáři
Rekonstrukce vody
Rekonstrukce vody
Rekonstrukce topení
Rekonstrukce topení
Novinky
Galerie
Instalace vody, topení a plynu
Instalace vody, topení a plynu